Tjänster

Utveckling av organisationer, grupper och individer

UGL

Jag är utbildad UGL-handledare och erbjuder kurser i samarbete med godkända UGL-arrangörer.

Coachning

Professionell coachning till både privatpersoner och företaget.

Organisations- och ledningsgruppsutveckling

HR-tjänster med fokus på arbetsmiljö, samverkan, grupp och ledarutveckling.

Ring mig idag på +46 727 15 55 30 eller maila på livia@liviadeak.se