Utveckling

UGL

Utveckling av grupp och ledare.

Vad är UGL?

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är ett koncept som ingår i Försvarshögskolans Ledarskapsmodell. UGLs övergripande mål är att du ska få personlig utveckling samt verktyg att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete.

Jag är utbildad UGL-handledare och erbjuder kurser i samarbete med UGLutbildarna där jag ingår i deras handledarstab.

För anmälan vänligen gå in på deras hemsida www.uglutbildarna.se 

Kursens olika delmål är en ökad

 • förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
 • förmåga att kommunicera direkt och klart
 • förmåga att ta och ge utvecklande feedback
 • förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
 • förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • förståelse för behovet av ledarskap

Detta sker genom att ni under kursen får genomföra uppgifter enskilt och i grupp för att därefter reflektera och samtala om upplevelserna och dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till.

Det unika med UGL är att du får delta i en resa där alla är intresserade av att utveckla sig själva och få självinsikt. Du ingår i en s k främlingsgrupp, där alla är okända för varandra när kursen börjar. Detta gör att du får se hur en grupp bildas, utvecklas och verkar för att nå uppsatta mål. I motsats till hur det är i din ordinarie grupp där det tillkommer och lämnar gruppmedlemmar så delar en UGL en serie händelser som utvecklar relationerna. Ofta händer det i en UGL kurs lika mycket som det gör i en vanlig arbetsgrupp på ett helt år!

Du behöver inte vara chef eller haft lång erfarenhet av ledarskap. Alla i en arbetsgrupp har nytta av att gå UGL som personlig utveckling och ledarskapsutbildning.

UGL leds av två handledare och genomförs måndag till fredag, sammanhängande (även kvällar). Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning där olika övningar och processgenomgångar varvas med korta teoripass.

Pris

Kursavgift för en UGL på en vecka

Det totala kurspriset varierar mellan 26000-28000 kronor per deltagare.

(Priset är exklusive moms)

Då ingår allt kursmaterial samt måltider och boende på kursplatsen. Du som kursdeltagare behöver bara komma till kursen på måndag förmiddag och så är allt ordnat för dig. Om du har lång resväg kan du också komma på söndag kväll.

Notera att vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för litet deltagarantal!

Våra betalnings- och avbokningsregler:

Avgifterna ska vara oss tillhanda senast två veckor före kursstart. Faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto, skickas i förhållande till dessa betalningsregler.

Vid återbud två veckor eller tidigare före kursstart, debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart, debiteras hela avgiften.

Om anmälan lämnas till nästkommande kurs i samband med avanmälan lämnar vi 50 % rabatt på kursavgiften.

Notera att vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för litet deltagarantal!

UGL med Coaching

UGL med coachning hjälper dig att få ut det mesta möjliga av det du lärt dig. Detta innebär att du som kursdeltagare efter genomförd UGL-kurs får ta hjälp av coaching som ett verktyg för din vidare personliga utveckling. Din utvecklingsprocess fortsätter även efter kursen och du vill omsätta det du lärt dig på din hemmaplan. Genom coachning kan du hitta dina egna lösningar och frigöra kraft att genomföra dem.

Coachingen bokar du själv efter genomförd UGL-kurs och den ingår inte i Försvarshögskolans koncept. Hör av dig för pris!

Coaching

  Vad är coaching?

  ” Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag finna henne där hon är och börja just där.”

  -Kierkegaard

  Coachning är kommunikation och lärande. Coachning är kul och inspirerande. Det handlar om att få dig att växa som människa och att du med hjälp av mig ska utforska din inre potential. Det är ett sätt att investera i dig själv både för nuet och framtiden. Det första mötet är alltid gratis. Om du vill arbeta med dina livsmål kräver det en längre process. Coachning fungerar bäst då om vi träffas sex till åtta tillfällen.

  Coachning skapar dock resultat oavsett om det gäller livet, karriären eller organisationens affärer. Den skapar medvetenhet och ger möjlighet till förändring. Coachning är inte svaret på allt men med effektiva verktyg och kraftfulla frågor skapar vi resultat. Om människorna i en organisation blir mer motiverade och engagerade genom coachning, stärks organisationens konkurrenskraft och den blir mer framgångsrik.

  Har du bestämt dig än? Hjärtlig välkommen till min samtalshörna!

  Hur är jag som coach och mentor?

  Jag är Associate Certified Coach enl ICF (International Coach Federation) och erbjuder samtal, coachning och mentorskap till både företag och privatpersoner. Min utbildning gick jag via CoachWalk Academy i Malmö. Förutom coachning erbjuder jag även handledning av grupper och individer.

  Jag är en coach som håller den professionella etiken högt och vill min klient alltid det allra bästa. Är passionerad, peppande och en lyhörd coach. Jag använder mig av olika tekniker och anpassar dem utifrån dig som klient. Jag coachar utifrån en humanistisk människosyn där jag lyssnar till dig och dina resurser och möjligheter. Jag betraktar dig som klient hel, vuxen och resursstark.

  Som mentor agerar jag även som rådgivare, handledare och bollplank i din utveckling i din profession, ditt arbete eller som människa.

  ICFs etiska riktlinjer

  Som coach arbetar jag med coachöverenskommelse som både du som klient och jag som coach skriver på och behåller ett exemplar av.

  Som professionell coach följer jag ICFs standard, innehållande bland annat kärnkompetenser och etiska regler. ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher. ICF:s främsta uppgift är att kvalitetssäkra coachutbildningar och coacher, samt att etablera coachning som en vedertagen profession.

  Här nedan kan du läsa mer om de etiska riktlinjerna jag följer.

  Hemsida: http://icfsverige.se/om-icf/icf-sverige/etiska-riktlinjer/

  PDF: https://liviadeak.se/wp-content/uploads/2016/10/ICF-Etiska-Riktlinjer-på-svenska-20160529.pdf

  HRO

   Organisationsutveckling

   Behöver du en vass organisationsutvecklare? Letar du efter en interimschef eller HR-människa? Då har du kommit rätt. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med personalfrågor både inom HR och som chef, både strategiskt och operativt.
   I min ledarroll har jag även haft ansvar för ledningsgrupp och har lett 1a linjens chefer.

   MÄNNISKOR & organisation

   Arbetsmiljö är ett av mina favoritområden och 2006 blev min verksamhet nominerad till tävlingen Det Stora Arbetsmiljöpriset och vi kom till riksfinalen som enda skånska arbetsgivare både bland offentliga och privata aktörer. Det var mäktigt att komma till Globen som en liten kommunal verksamhet. Vi var dock ännu stoltare för att få vara med!

   Min övertygelse är att en god arbetsmiljö skapar vi tillsammans, det är inte bara chefens ansvar. Det gäller att ha fungerande fysiska och psykosociala förutsättningar och en dialog med och mellan medarbetarna. Facklig samverkan är A och O inte bara i offentlig sektor utan även inom det privata. Det kommer att underlätta för alla parter.

   människor & ORGANISATION

   Jag älskar människor och jag älskar att jobba i organisationer med utvecklingsfrågor. Verksamhetsutveckling går inte utan att involvera människor i den. Det är min bestämda åsikt. Det går också betydligt smidigare att få igenom en förändringsprocess när vi lyssnar in alla behoven och ta vara på de goda idéerna som finns.  Och förändring tar tid. Processer tar tid. Jag erbjuder dig och din organisation och verksamhet att lotsa er igenom i ert förändringsarbete och komma fram till ett hållbart resultat. Jag har olika verktyg och metoder jag använder mig av och det viktigaste verktyget är jag själv. Och alla uppdrag ser olika ut; ibland ska vi få till en bättre mötesstruktur, ibland ska vi arbeta med kulturfrågor i hela organisationen, ibland börjar vi med konflikthantering innan vi kan sätta oss ner och prata vart är vi på väg och ibland ska vi lägga om en hel kurs för en verksamhet och ta fram en värdegrundsplattform som stödjer kundresan.

   LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING & utveckling av ledare

   Att tillhöra en ledningsgrupp kan vara väldigt spännande. Du befinner dig i maktens centrum, du påverkar och har inflytande på stora viktiga beslut. Om ledningsgruppen är tight och jobbar bra ihop, flyter arbetet på och hela gruppen känner ett FLOW. Men det kan också vara väldigt frustrerande, om deltagarna i ledningsgruppen inte är samspelta, håller inne med information och försöker ta positioner för att vinna revir.

   Det är i ledningsgrupper som organisationens grundläggande värderingar etableras. Om det finns otydlighet, stridigheter och konflikter i ledningsgruppen så sprider det sig ut i organisationen. Här är det viktigt att fatta rätt beslut och forma den kommunikation som ska ut i organisationen.

   Därför erbjuder jag för just din ledningsgrupp att bli tydlig och att ha en effektiv beslutsprocess.

   I mitt arbete med ledningsgrupper är jag processinriktad och guidar ledningsgruppen utifrån deras behov och var de befinner sig i.

   För mer information kontakta mig gärna på livia@liviadeak.se eller ring direkt på 0727-15 55 30.