ALLTING BÖRJAR MED DIG SJÄLV!

Håller du med mig? Eller känner du att det inte är så enkelt att börja med dig själv. Var börjar jag? Kanske undrar du. Jag som coach, mentor och ledarskapskonsult möter ofta människor som vill ta makten över sina liv. Människor som känner att nu vill jag leva såsom jag själv vill. Inte genom andra.

Ibland behöver du åka iväg till en ostörd plats för att börja utforska dig själv. Vem är jag? Vad vill jag egentligen? Det unika med UGL (Utveckling av Grupp & Ledare) är att du får delta i en resa där alla är intresserade av att utveckla sig själva och få ökad självinsikt.

Du behöver inte vara chef eller haft lång erfarenhet av ledarskap. Alla i en arbetsgrupp har nytta av att gå UGL som bidrar till personlig utveckling. För allting början med dig själv!

Grundtemat under UGL är att fokusera på processen mellan individerna, dvs. HUR man samspelar. I vårt dagliga arbete tittar vi mest på VAD vi åstadkommer. Vad är det som är mätbart; tidsåtgång, resurser, budget, produktionstakt, mm. Medan HUR präglas av känslan i att samspela med andra. Känner jag mig överkörd? Är alla med på beslutet? Är jag nöjd med min egen insats?

Utbildningen har en tydlig ”röd tråd” där vi inledningsvis fokuserar på dig, därefter på gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen. Utbildningen avslutas med att åter fokusera på dig som enskild individ och hur du kan omsätta utbildningen i din vardag.

Målet med UGL är:
  • Personlig utveckling och självförtroende
  • Förstå hur en grupp utvecklas
  • Självinsikt och självkänsla
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå att det behövs olika typer av ledarskap
  • Förstå att olikheter påverkar grupprocessen
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur olika lärandesituationer utvecklas enskilt och i grupp
  • Förstå hur konflikter uppstår och kunna bearbeta dem
  • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

Under hösten erbjuder vi ett antal veckokurser inom UGL och de flesta veckorna är redan fullbokade. V43 finns det dock ett fåtal platser kvar. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats. Du är också välkommen att boka dig på nästa års kurser. Se på min hemsida de olika kursveckorna för 2019.

När du går UGL investerar du fem dygn. Fem dygn borta från jobbet och dina vardagliga relationer. Fem dygn som ska göra skillnad både för dig och din arbetsgivare.

Ta chansen att utveckla dig själv tillsammans med andra!

Välkommen!

Livia Deák Jönsson

Föregående inlägg
VI ÄR OCKSÅ REDO FÖR GDPR
Nästa inlägg
Lust och engagemang

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed